ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท เอ็ม แอนด์ เอส อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด
เราเป็นโรงงานผู้ผลิต และจัดจำหน่าย วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม อาทิ ถุงมือที่ใช้ในงานช่างชนิดต่างๆ อุปกรณ์เซฟตี้ เศษผ้า ถุงขยะ และพลาสติก ที่ใช้ใน
งานอุตสาหกรรม เป็นต้น
ผลิตด้วยระบบเครื่องจักรที่ทันสมัย โดยช่างผู้ชำนาญการ
เรามุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า การให้บริการที่รวดเร็ว ฉับไว ตรงต่อเวลา ในราคาที่เป็นกันเอง